Bli en SKG partner

SKG- en skole bygd på kristne verdier

Stavanger Kristne Grunnskole (SKG) er et godt alternativ for mange elever i dag og i årene som kommer. En skole bygd på kristne verdier vil bli viktigere og viktigere i vår tid. Skolens motto er

«Kunnskap og vekst i et trygt miljø».

Skolens ledelse og lærere representerer en bredde i «det kristne landskapet». SKG henvender seg til foreldre som ønsker at barna skal få en tydelig kristen grunnvoll i livet basert på Bibelens gode verdier, i tillegg til høy faglig kompetanse og ikke minst omsorgen for hver enkelt elev.

Skolefritidsordning (SFO)

Det er avgjørende for en grunnskole å ha et godt og fullverdig SFO-tilbud før og etter vanlig skoletid (for 1.-4. klasse). Det krever penger og ressurser, men kan ikke finansieres av statsstøtte eller over skolens ordinære budsjett.

Selv om foreldre betaler sin andel, behøves det mer til driften av dette viktige tilbudet. Derfor behøver skolen venner og partnere som vil støtte SFO. Vil du være en av dem?

Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
BetalingsmetodeVipps
Powered by Cornerstone